Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Spiritualiteit Levensvorm Clara van Assisi Roeping roepingsverhalen Meditatief gebed / symbolen tau-teken
Share via e-mail Print

GEBEDEN EN SYMBOLEN


Noveen

Een ‘noveen’ houdt in, dat je negen opeen volgende dagen tot God bidt om een bepaalde gunst van Hem te verkrijgen. Of om je op een belangrijke feestdag of gebeurtenis voor te bereiden.

Meestal wordt bij een noveen de tussenkomst van een of meer heiligen ingeroepen. Zij kunnen als vriendinnen en vrienden van God je gebed  met een goed woordje ondersteunen.

Hiernaast vindt u een voorbeeld van een gebed voor een noveen. In dit gebed wordt God om een gunst gevraagd op voorspraak van de heilige Clara van Assisi.


Bidden betekent: jezelf tot God richten. Je spreekt tegenover God uit wat je van Hem verwacht, maar je stelt je ook open voor Hem.

Zijn liefde gaat uit naar alle mensen, ook naar jou. Je kunt er daarom op vertrouwen, dat Hij jouw gebed hoort. Maar het is niet zo, dat God, omdat je een noveen bidt, precies doet wat je van Hem vraagt. Want Hij doet vaak anders dan wij vermoeden.

Jezus Christus zelf nodigt ons uit vrijmoedig aan God te vragen wat wij willen. Hij gaat ons voor in de overgave van het gebed: ‘Maar toch, niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.


Wij wensen je bij het bidden van de noveen deze overgave aan God toe.


Patrones

Wist u, dat....

Er op voorspraak van Clara gebeden wordt om mooi weer?

Sinds onheuglijke tijden brengen mensen, wanneer er een bijzondere gebeurtenis op handen is, een worst naar de clarissen en wel in alle soorten en maten. (Bij onze zuidelijke buren zijn het eieren in plaats van worst! En aangezien clarissen traditioneel geen vlees eten gaat de voorkeur ook uit naar bv. eieren/kaas/fruit!)  Die ‘worst (of gave) voor Clara’ gaat dan gepaard met een verzoek te bidden voor stralend weer. En dat niet alleen: bij dat mooie weer wordt natuurlijk ook gebeden voor een mooie dag in de dubbele betekenis. Want niet alleen een heldere hemel maakt mensen gelukkig, maar er is méér onder de zon. Dat wist Clara al: haar naam betekent ‘de lichtende’, de ‘heldere’. En die naam heeft zij geleefd tot geluk van velen. Dat heeft mensen ertoe gebracht dit gebruik in het leven te roepen.

   

Wist u, dat...

Clara de beschermvrouwe is van de televisie?

Hoe komt een vrouw uit de dertiende eeuw aan die titel?

In de laatste Kerstnacht van haar leven lag Clara ziek te bed. De zusters gingen allemaal naar de kapel om het feest van de geboorte van Jezus Christus te vieren. Clara bleef alleen achter. Ze begon haar verdriet uit te spreken: ‘Heer, zie je niet, dat ik hier alleen achterblijf, terwijl mijn zusters jouw geboortefeest vieren?’ Ze was nog niet uitgesproken of ze zag op afstand hoe de broeders in de basiliek van Franciscus samen het Kerstfeest vierden. En ze hoorde hen ook zingen. Toen de zusters daarna bij Clara kwamen, zagen zij tot hun grote verbazing een stralende vrouw. En Clara zei, dat ze nog nooit zo’n prachtige kerstviering had meegemaakt. Het kan dus: zien op afstand, zonder televisie.

NOVEENGEBED


voor het verkrijgen van een gunst op voorspraak van de heilige Clara van Assisi


Goede God,

U hebt uw licht ontstoken

in de heilige Clara,

waardoor zij vol liefde

de weg is gegaan

van uw Zoon,

onze Heer Jezus Christus.

In mildheid en liefde

heeft Hij

op haar voorspraak

veel mensen geholpen.

Wij vragen U,

op haar voorspraak:


(hier kunt u

uw intentie noemen)


Wij vertrouwen

op uw barmhartigheid,

op uw gevende goedheid

en bidden u om het licht

van de Heilige Geest

deze negen dagen

en heel ons leven.

Door Christus, onze Heer.

Amen