Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Spiritualiteit Levensvorm Clara van Assisi Roeping roepingsverhalen Meditatief gebed / symbolen tau-teken
Share via e-mail Print

BEATRIJS CORVELEYN


1. Naam, leeftijd, woonplek, werkveld etc.

Mijn naam is Beatrijs Corveleyn en ik leef, woon en werk sinds december 1986 in het clarissenklooster ‘De Bron’ in Nijmegen.


2. Wat is volgens jou leven als geroepene?

Voor mij betekent dit leven met open oren en hart zodat je de roepstem van de Eeuwige kunt horen en voelen zoals die tot je komt in jouw levensomstandigheden. En dat je elke dag opnieuw probeert om vanuit dat roepingsbesef je leven vorm te geven. Want je geroepen weten is meteen ook je zending ontvangen.


3. Wanneer ben je zuster geworden en waarom?

Op het feest van Driekoningen 1984 ben ik ingetreden. Daarvoor was ik catechete op een middelbare school en werkzaam in parochie en dekenaat. Meer en meer voelde ik me getrokken tot een leven van gebed en meditatie. Zo ben ik op zoektocht gegaan; en gaande die weg heb ik Franciscus en Clara ontdekt. Ik voelde me erg gegrepen daar hun beider levensverhaal. Het verlangen om hen radicaal te volgen, in het voetspoor van Jezus, was geboren. De roepstem in mijn hart was niet meer niet te horen.


4. Wie of wat is er stimulerend voor je geweest om je weg te gaan?

In mijn leven zijn er mensen geweest die me op die weg gezet hebben en me op die weg bemoedigd hebben: mijn ouders om te beginnen; maar zeker ook een vriend-missionaris in Haïti van wie ik erg veel geleerd heb.


5. Wie of wat hield je er aanvankelijk vanaf?

Iemand heeft me eens gezegd dat ik wel een oudtestamentische roeping had: net als Mozes wist ik steeds weer goede redenen te vinden om de weg van Clara niet te volgen. Ik deed toch zinvol werk, zowel op school als in de parochie; en als leek religieus leven was toch ook iets voor deze tijd; en misschien moest ik eigenlijk naar Haïti gaan om me daar in te zetten.... vooral dit laatste heeft me lang doen aarzelen op de drempel.


6. Wat betekent de zusterschap voor je?

Er is een Duits woord dat me zeer dierbaar is, het woord Geschwister. Zo’n woord kennen we niet in het Nederlands. Jammer eigenlijk. Maar het drukt voor mij uit dat het om verschillende kringen van verbondenheid gaat in ons leven: je hebt de kring van de eigen zustergemeenschap, daar waar je intreedt, woont, professie aflegt enz. Maar ook de kringen van de minderbroeders, de leden van de lekenorde (ofs), van de Franciscaanse Beweging, de vele mensen er om heen. Samen vormen we de Geschwister: de zusters en broeders die in navolging van Jezus willen leven, naar de inspiratie van Clara en Franciscus. Samen en individueel zijn we op pelgrimsweg om in dienende eenvoud te leven.


7. Wat betekent God voor jou als zuster?

Hij maakt mij langzaam vrij omdat hij mij steeds vaster aan zich bindt


8. Er zijn een aantal teksten die al lang en intens met me ‘meegaan’.

Ik noem er hier twee: De ene is uit de mond van Clara van Assisi:

        ‘Ik wil nu niet en nooit ontslagen worden van de navolging van onze heer Jezus Christus’.

De andere is een fragment uit een gedicht van Adriaan Roland Holst:

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren -

Ik sta in uwen dienst, zonder bezit -

Maar ik ben rijk in dit:

Dat ik de ploeg van uw woord mag besturen..../...

Ik zal de halmen niet meer zien

Noch binden ooit de volle schoven,

Maar doe mij in den oogst geloven

Waarvoor ik dien.