Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Dagelijks leven Gastenverblijf Aanbod/activiteiten Meditatieteksten Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Contact
Share on Facebook Print

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRON


Om de zusters te ondersteunen in hun leven van gebed en werk in Nijmegen is een stichting opgericht: Stichting Vrienden van ‘De Bron’.

De zusters Clarissen zijn een begrip in het Waterkwartier in Nijmegen. Wij zijn overtuigd van de waarde van een biddende gemeenschap in de stad en menen dat deze behouden moet blijven.

Hun leven speelt zich voor het grootste deel af in beslotenheid. Hun dagen zijn, naast het gewone werk, gevuld met gebed.

Klooster ‘De Bron’ stellen de zusters open voor gasten die behoefte hebben aan rust, stilte en verdieping.

Ook zijn er regelmatig bezinningsbijeenkomsten waaraan men kan meedoen.

Door alles wat in huis gebeurt, is deelnemen aan het arbeidsproces buiten het klooster niet goed mogelijk.

De gasten betalen voor de kosten van hun verblijf, maar hierin is geen bijdrage berekend voor de beschikbaarheid van de zusters.

Uw bijdrage dient als ondersteuning voor de zusters Clarissen om hun bescheiden levenswijze van gebed en werk in Nijmegen vorm te geven en deze ook in dienst van anderen te stellen.

 

Ondersteunde projecten:

De laatste jaren heeft Stichting Vrienden van De Bron de volgende projecten financieel ondersteund:

De restauratie van de prachtige glas-in-lood-ramen in de kapel.

Het buitenschilderwerk van ons gebouw is bekostigd.

De wasserij heeft een opknapbeurt gehad.

Er is een bijdrage geleverd aan de studie van een zuster.

Het is mede mogelijk gemaakt om zonnepanelen te installeren.


Vrienden van Clarissenklooster “De Bron” – Nijmegen

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen

E-mail: Vriendenvandebron@gmail.com


Rekeningnummer: IBAN NL50 INGB0004744554

BIC code INGNL2A    t.n.v.

Stichting Vrienden van Clarissenklooster “De Bron”

 

KvK no. 09206449

ANBI-erkenning

 

Bestuur:

Mevrouw M. Honée (Voorzitter)

De heer L.N.M. Arkesteijn (Penningmeester)

Mevrouw E.J.A. Pieters (Secretaris)

De heer R.A.M. de Vries (Bestuurslid)

De heer T.C. Vergeer (Bestuurslid)