Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Dagelijks leven Gasten Meditaties Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Roeping Contact
Share on Facebook Print

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRON


Donateursmiddag in de Bron

In 2012 zijn de glas-in-loodramen van de kapel gerestaureerd en gerenoveerd, is de kapel geschilderd en is er nieuwe vloerbedekking gelegd. Dit project is grotendeels betaald door de weldoeners van ons klooster.

Met name de Stichting Vrienden van Clarissenklooster De Bron heeft hier een grote bijdrage aan geleverd, oftwel: onze weldoeners en vrienden.

Om DANK te zeggen was er zondagmiddag 7 juli 2013 een donateursmiddag. De gasten werden welkom geheten met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Daarna gingen we naar de kapel.

Na een kort welkomstwoord van de abdis volgde er een dankwoord van de voorzitter van de Stichting Vrienden van Clarissenklooster De Bron.

Dhr. René Paul Jurgens dankte alle vrienden en deed een oproep aan alle aanwezigen om er minstens 1 vriend/donateur bij te krijgen door te werven onder eigen familie en vrienden. Voor de toekomst blijven de Zusters Clarissen afhankelijk van anderen om volledig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Er volgde een meditatieve presentatie bij een vijftal ramen. Deze ramen verbeelden scheppingstaferelen. Het Zonnelied van Franciscus paste er mooi bij! Na een korte pauze volgde een tweede presentatie waarbij iets over de wordingsgeschiedenis van de ramen werd verteld. Over de kunstenaar, broeder Demetrius van de broeders van O.L.V. van Lourdes en natuurlijk het renovatie en restauratiewerk van het afgelopen jaar. Daarna was er ruimte voor vragen. De diverse bedrijven waren aanwezig om deze te kunnen beantwoorden. Boeiend en leerzaam was het!

Na de presentaties en de vragen werd het bestuur van de Stichting Vrienden van De Bron in de bloemetjes gezet als dank voor hun inzet.

Ter afsluiting was er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een glaasje en hapje.

Het was een mooie dag in goede sfeer. Een dag met een gouden randje, een dag om dankbaar voor te zijn. Zoveel mensen die ons een warm hart toedragen en bereid zijn ons moreel en financieel te ondersteunen. Dat de goede God hen rijkelijk wil zegenen voor zoveel goeds!


Een fotopresentatie laat iets van de sfeer proeven:


Vrienden van Clarissenklooster “De Bron” – Nijmegen

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen


Rekeningnummer: IBAN NL50 INGB0004744554

BIC code INGNL2A

t.n.v. :Stichting

Vrienden van Clarissenklooster “De Bron”


KvK no. 09206449      /       ANBI-erkenning


E: Vriendenvandebron@gmail.com