Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Dagelijks leven Gastenverblijf Aanbod/activiteiten Meditatieteksten Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Contact
Share on Facebook Print

RONDLEIDING DOOR ONS KLOOSTER,

ONS HUIS EN LEVEN


Ons klooster “De Bron” staat in het Waterkwartier, een oude volkswijk in Nijmegen. Het klooster is in 1958 gebouwd door de Broeders van Dongen.

In 1981 hebben de Zusters Clarissen het klooster van de broeders overgenomen. Temidden van de bewoners en de drukte van onze stad willen wij een plek van stilte en gebed zijn, een plek waar aarde en hemel elkaar kunnen ontmoeten.

Wij starten onze rondleiding in onze kapel. Het is het hart van ons huis, waar wij dagelijks samenkomen voor ons getijdengebed. Hier beginnen we de dag en sluiten we de dag af en tussendoor komen we er nog enkele keren terug om als het ware het hart weer te laten slaan, zodat er een nieuwe stroom geestelijk voedsel door ons heen kan stromen.

  kapel &

gastenzaal

 refter &

keuken

In onze kapel zijn de drie grote symbolen van ons geloof – Woord, Tafel/Sacrament en Kruis – zichtbaar aanwezig in de centrale ruimte van het altaar. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door Broeder Demetrius, een van de Broeders van Dongen. De ramen zijn scheppingstaferelen; op de pagina glasramen vindt u er meer over.

Na het gebed gaan we naar de refter, de eet-zaal, waar de lichamelijke mens gevoed wordt. Wij eten in stilte. Zo blijven we in de gebedssfeer en kunnen we onze aandacht geven aan wat we op dat moment doen: eten. De twee voedselstromen, gebed en maaltijd, geven ons de energie om ons werk te doen. Het getijdengebed bidden is ons belangrijkste werk. We besteden veel tijd en aandacht aan de voorbereiding en viering van onze liturgie.

Het gebed is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar er is meer te doen binnen een gemeenschap, denk maar aan de zorg voor het dagelijkse leven; wassen, strijken, naaien van habijten, het schoonhouden en onderhouden van ons huis en de tuin, koken en boodschappen doen. Daarnaast geven wij administratieve medewerking aan een ordestijdschrift en wordt de eigen boekhouding gedaan. Een aantal zusters geven geestelijke begeleiding aan mensen van buiten het klooster.

Ook het openstaan voor gasten, die voor kortere of langere tijd met ons meeleven, vraagt de nodige inzet. Groepen die voor een weekend bezinning bij ons komen worden ook meestal door een van onze zusters begeleid.

Er zijn ook diverse leesgroepen en meditatie-avonden voor zusters en gasten.

Voor meer informatie over ons gastenwerk en onze activiteiten voor ‘mensen van buiten’, zie de pagina gasten.

kamers

huiskamer

Wij zijn een huis van stilte en gebed. We breken de stilte ’s morgens aan de koffie en ’s avonds: om 20.00 uur kijken we dan naar het journaal in onze gezamenlijke huiskamer en hebben aansluitend tot 21.00 uur recreatie. De recreatie bestaat uit het doen van een spelletje of we zitten wat bij elkaar en praten samen. Na de dagsluiting in de kapel gaat ieder naar haar eigen kamer, vroeger ook wel cel genoemd.

Er is in ons huis ook een kleine sfeervolle meditatieruimte ingericht waar zusters en gasten gebruik van kunnen maken voor hun persoonlijke meditatie. Wij zijn ook erg blij met onze tuin. Tussen de bedrijven door kunnen we zo even een frisse neus halen en genieten van de natuur. Er is ook een kruidentuin waarin we onze kruiden kweken voor de kruidenthee.

Als gemeenschap komen we ook geregeld samen om over ons samenleven te praten, over praktische thema’s en relationele zaken die spelen. Deze gesprekken worden regelmatig begeleid door iemand van buiten onze gemeenschap.

Er is in onze dagorde ook ruimte ingebouwd voor persoonlijke meditatie en geestelijke lezing. Ieder week hebben we een avond die ‘stil’ is; dan hebben we geen recreatie en is ieder op haar eigen wijze bezinnend en herscheppend bezig. Naast de wekelijkse stille avond hebben we iedere maand een stille dag en ieder jaar een stille week (onze jaarlijkse retraite), opdat de Bron in onszelf kan blijven stromen.

moestuin