Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Dagelijks leven Gastenverblijf Aanbod/activiteiten Meditatieteksten Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Contact
Share on Facebook Print


“Zij zingen

dansend

hun reidans:

al mijn bronnen ontspringen

in U”


Psalm 87

LEESGROEP GESCHRIFTEN VAN FRANCISCUS

De leesgroep bestaat uit enkele zusters van De Bron en mensen die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van Franciscus van Assisi.


Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand komen zij bijeen in ons klooster.

Van 14.30 – 16.15 uur wordt gelezen uit zijn geschriften, onder begeleiding van Hubert Bisschops.


De middag begint met het lezen van een tekst, gevolgd door een moment van bezinning. Daarna wordt ingegaan op vragen ter verheldering en vervolgens ontstaat een gesprek over hoe de tekst in onze tijd verstaan kan worden.


Op dit moment lezen we over het mensbeeld van  Franciscus zoals beschreven in een studie van Sigismund Verheij ofm, die zich baseerde op talloze citaten uit Franciscus’ geschriften. Via deze citaten verdiepen we ons zicht op Franciscus’ spiritualiteit.