Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Dagelijks leven Gastenverblijf Aanbod/activiteiten Meditatieteksten Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Contact
Share on Facebook Print

GASTEN


Temidden van de bewoners en de drukte van onze stad ervaren wij de rust en het ritme van ons dagelijks leven, waaraan ook gasten voor korte of langere tijd kunnen deelnemen.

Bezinning

Gasten komen voor hun persoonlijke bezinning.

Zij kunnen deelnemen aan ons gebed, onze maaltijden en recreatietijd.

Mocht je daarvoor belangstelling hebben dan kun je (liefst telefonisch) contact opnemen met onze gastenzuster: zr. Hannah  tel. 024-3782904.   

Meestal bereikbaar tussen 9.30 – 11.30 uur en tussen  14.30 – 16.30 uur

(Afspraken maken bij voorkeur niet in het weekend.)   E  gastenzuster@zrs-clarissen.nl


Er is ook de mogelijkheid om bij ons een sabbattijd door te brengen.

Wij vragen je contact op te nemen met onze gastenzuster (zie bovenstaande).


Voor bezinningsdagen of - weekenden:   Lees verder…


Gastenprijs voor individuele gasten:

De hoogte van de gastenprijs wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Wij kiezen voor een inkomensafhankelijk systeem om onderlinge solidariteit vorm te geven zodat het voor een ieder mogelijk is om enkele dagen bij ons te verblijven. Er zijn drie tarieven per etmaal:

A       € 34,00

B       € 39,00

C       € 44,00

Elke gast kan zelf de hoogte van de gastenprijs bepalen. Mogelijke richtlijnen hiervoor zijn:

A-tarief      minimuminkomen tot max. € 1.200,- netto per maand.
B-tarief      modale inkomens van € 1.200,- tot max. € 1.600,- netto per maand.

C-tarief      bovenmodale inkomens van € 1.600,- en meer netto per maand.

 

Gebruik lakens en handdoeken per verblijf: € 6,50

 

Mochten de verblijfskosten een probleem zijn, dan is korting mogelijk.

 

Gastenprijs voor groepen:

Prijzen voor groepen worden in overleg vastgesteld.


Gastenverblijf

contactpersoon: Zr.Hannah

Tel:024-3782904


Meestal bereikbaar

tussen 9.30 – 11.30 /14.30 – 16.30u

Bij voorkeur niet in weekend

E gastenzuster@zrs-clarissen.nl