Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Nijmegen Gebedsdiensten Gasten Meditaties Glasramen Rondleiding Herinnering 1945 Geschiedenis Vrienden Roeping Contact
Share on Facebook Print

KLOOSTER ‘ DE BRON’


Waterstraat 141, 6541 TE NIJMEGEN  - T  024 - 3782904

E  clarissen.nijmegen@zrs-clarissen.nl


Bestuur:

Abdis:  zr. Marianne van Haastrecht

Vicares:  zr. Ria van Dinther

Raadzuster:  zr. Clara Heijmans


Gastenzuster bereikbaar:

per telefoon tussen 9.30 – 11.30

en tussen 14.30 – 16.30 uur

Bij voorkeur niet in het weekend.


Vrienden van ‘de bron’   (adres idem)  

E  vriendenvandebron@gmail.com  

Twitter    (van zr. Marianne)

Blog (van zr. Marianne)

Facebook  (van de communiteit)


Rekeningnummer:  (ANBI-instelling)

IBAN NL49 INGB 0000 9480 89

(BIC INGBNL2A)

T.n.v.: Zusters Clarissen,

Waterstraat 141,   6541 TE  NIJMEGEN