Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Share on Facebook Share on Twitter Print
Megen Gebedsdiensten Gasten Dagelijks leven Blog Clare taal Rondleiding Geschiedenis Hostiebakkerij Roeping Contact

2 Zondag van pasen A  - 23 april 2017

Joannes 20,19-31


Uit de vigilie-viering:   (zr. Maria)   


Inleiding:

We vieren vandaag het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, een van de grote genadegaven, die Jezus aan de heilige Poolse zuster Maria Faustina Kowalska gaf. Op dezelfde dag van haar heiligverklaring, op 30 april 2000, stelde de Heilige Paus Johannes II voor de hele wereldkerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in, op de eerste zondag na Pasen, zoals Jezus het aan Zuster Faustina verzocht, toen Hij aan haar vele malen verscheen. Op de dag van haar heiligverklaring sprak de Heilige Johannes Paulus II de menigte toe. Zijn homilie heeft mij geïnspireerd, om deze vigilie te maken in zijn geest. In de Geest van GOD, daarom vragen wij, Heer, die ons kent van gezicht, niet vergeet onze namen, kom over ons met Uw Geest.


Ter overweging:

CHRISTUS jaagt trouw en waarheid na. Zijn liefde houd niet op ons te zoeken. Zijn liefde wacht op ons. Kijkt uit naar ons. Zijn liefde wil ons vrede geven. In het evangelie, hoorden wij de woorden van Jezus. Hij spreekt: Ik wens jullie vrede! Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Hij blies over hen heen en zei ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Voordat Jezus deze zending uitspreekt, laat Hij eerst zijn handen en zijn zijde zien. Hij wijst naar de wonden van Zijn Passie, in het bijzonder de wond in zijn hart, de bron waaruit de grote golf van barmhartigheid stoomt, die uitgestort is over de mensheid. Vanuit Zijn hart, zei de Heilige Faustina, zien wij twee stralen van licht, die uit het hart stralen en de hele wereld verlichten. "De twee stralen", legde Jezus haar op een dag zelf uit, "vertegenwoordigen bloed en water ".

Bij het horen van deze woorden denken we terug aan het getuigenis gegeven door de Evangelist Johannes, die, toen een soldaat op Golgotha de zijde van Christus met zijn speer doorboorde, bloed en water zag voortvloeien uit Zijn zijde (Joh 19: 34). Als het bloed ons herinnert aan het offer van het kruis en de gave van de Eucharistie, vertegenwoordigt het water, in de symboliek van Johannes, niet alleen het doopsel, maar ook de gave van de Heilige Geest.

Goddelijke Barmhartigheid bereikt de mens door het hart van de gekruisigde Christus. Christus stort deze barmhartigheid uit op de gehele mensheid, door de zending van de Heilige Geest, die in de Drie-eenheid, de persoon van de liefde zelf is. En die samengaat met de barmhartige liefde.


Jezus zegt tegen de Heilige Faustina: "De mensheid zal geen vrede vinden, totdat zij zich vol vertrouwen toewendt tot de goddelijke barmhartigheid" . Het is geen nieuwe boodschap, maar kan beschouwd worden, als een geschenk van speciale verlichting, die ons helpt om het evangelie van Pasen intenser te beleven. De boodschap aan te bieden als een lichtstraal aan de mensen, die wij ontmoeten.


We moeten ons laten aanraken door de Heilige Geest en doordrongen worden van de Geest die ons gegeven is, door de verrezen Christus. Het is de Geest die de wonden van het hart geneest, de barrières naar beneden trekt die ons scheiden van God en van elkaar, en op hetzelfde moment de vreugde van de liefde van de Vader en van broederlijke eenheid herstelt.

Christus heeft ons geleerd dat de mens niet alleen de genade van God ontvangt en ervaart, maar ook geroepen is, om barmhartigheid voor anderen uit te oefenen: "Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden' (Mt 5: 7)" (Dives in misericordia, n. 14). Hij toonde ons ook de vele paden van barmhartigheid, die niet alleen de zonden vergeeft, maar uitreikt naar alle menselijke behoeften. Jezus boog zich over elke vorm van menselijke armoede, materiële en spirituele.

Om de lijdende mens blijft Hij zich uitreiken met Zijn boodschap van barmhartigheid. Dit is hoe de Heilige Faustina Hem zag en Hem verkondigde aan alle mensen over de hele wereld toen ze, verborgen in haar klooster in Krakau, haar leven tot een hymne aan de barmhartigheid maakte:

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Van Uw barmhartigheid en trouw zal ik altijd blijven zingen.