Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Share on Facebook Share on Twitter Print
Megen Gebedsdiensten Gasten Dagelijks leven Blog Clare taal Rondleiding Geschiedenis Hostiebakkerij Roeping Contact

16e Zondag A  - 23 juli 2017

 Romeinen 8,26-27 en Matteus 13,24-43


Uit de vigilie-viering:   (zr. Agatha)   


Ter overweging:

Met de parabel over tarwe en onkruid schildert Jezus de wekelijkheid van onze wereld af. Opmerkelijk is dat Jezus begint met: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid”, daarna vertelt Hij over het onkruid. De leerlingen vragen:”leg ons de gelijkenis van dat onkruid op de akker uit”.

Het kwaad is wat ons mensen vaak het meeste opvalt en het meeste hindert.

Jezus schept een situatie: de Mensenzoon is de zaaier, Hij die de mens liefheeft. Zelfs zo, dat Hij zijn leven zal geven tot redding van velen. Gaan we terug naar het begin van de parabel; ook daar “Heer Gij hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? … Wilt Ge dat we het bijeengaren?”

Weg met dat onkruid, zodat er aan de tarwe alle ruimte wordt gegeven. Hoe herkenbaar in ons eigen leven, waar we op willen ruimen wat niet volmaakt is.

Nee, zegt Jezus:”Ik ben bang dat ge de tarwe mee uittrekt. Laat beiden opgroeien.”Bij de oogst, als de tarwe zwaar is van vruchten zullen de engelen weten te onderscheiden, het goede en het kwade.

Wij kijken met onze menselijke beperktheid, de blik van God gaat verder dan de onze.

God ziet, hoe ook het verborgene zijn nodige werk kan doen.

Dat wordt ons duidelijk gemaakt in een van de volgende parabels,  die over hoe het Rijk Gods gelijkt op gist wat in bloem verwerkt wordt en onzichtbaar haar werk doet. God ziet hoe dat kleine beetje gist het hele deeg laat rijzen.

En weer: het Rijk Gods gelijkt op… en nu dat allerkleinste zaadje, wat valt dààr nu van te verwachten. Het onooglijke kleine zaadje dat is het waar God zijn Koninkrijk op aarde, Zijn zaaigrond, mee vestigt. Jezus zaait ruimschoots, met volle hand, zei broeder Jan laatst in een preek. Wij mogen vertrouwen op Gods zorgende kracht. En een mogelijk nog groter geheim, wonder van Gods verborgen werken waarover we hoorden in de eerste lezing, in de brief die Paulus aan de Romeinen schreef: hoe God onze zwakheid te hulp komt.

Hier mag ons hart zaaigrond zijn voor de GEEST – Gods eigen Geest verzucht en pleit voor de heiligen naar Gods bedoelingen.