Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Share on Facebook Share on Twitter Print
Megen Gebedsdiensten Gasten Dagelijks leven Rondleiding Geschiedenis Hostiebakkerij Roeping Contact

Betalingen:

U kunt inschrijfgeld en

deelnamekosten storten op


IBAN NL11TRIO 0390 3841 00  

t.n.v. Zusters Clarissen, Megen

 

M.v.v: ‘meditatie’ + datumkeuze

of titel van een andere

gekozen activiteit

franciscaanse Activiteiten:

zie website

www.franciscaanseweg.nl

—-------------


Franciscaans Jongerenwerk

BEZINNINGSAANBOD / RETRAITE

CHRISTELIJKE MEDITATIE 
Kan de "Christelijke meditatie met gebaar en beweging"  u misschien helpen om op zoek te gaan naar de vervulling van wat u zoekt en vraagt? Kom dan op woensdagmiddag om 16.30 uur naar ons klooster in Megen om samen met gebaar en beweging te mediteren. 
Aansluitend kunt u als u wilt om 17.45 uur de avondviering met de communiteit meebidden. 
U kunt het beste tevoren even bellen (eventuele wijzigingen) T. 0412-462314


CHRISTELIJKE MEDITATIE IN GEBAAR EN BEWEGING   
Thema: “LEVENSVOLHEID”
Ja, wie wil dat niet? Iedereen wil toch graag een mooi, goed en vruchtbaar leven leiden en hebben?! Maar wij weten en ervaren ook dat dat niet zo maar gebeurt. Dat vraagt om toewijding, volharding en doorzettingsvermogen. Het is nodig dit te realiseren en hiervan bewust te zijn. Om dit te bereiken is het goed om af en toe te bezinnen en zichzelf te vragen o.a. “Wat betekent het leven?”
Willen wij ons leven echt volop in groei, bloei en vruchtbaarheid laten zijn? Zoek dan de tijd en het thema op die voor jou passen:                          
Flyer
en neem contact op met zuster Paula Suwartini osc:
E:  zrpaula.suwartini@gmail.com     T: 0412 462314


STILLE OMGANG - MET BIJBELSE POËZIE EN VERTELKUNST
Bezinningsdagen in 2018 bij de Clarissen in Megen

Programma
Tijdens deze dagen oefenen we in het omgaan met bijbelse poëzie en vertelkunst en staan we stil bij de betekenis daarvan voor ons eigen leven. Een weg van leren denken met het hart en aanvoelen met ons verstand. 
We komen op maandagmiddag bij elkaar en vertrekken donderdag na de middagmaaltijd. In de ochtend is er een intensieve leesronde en ‘s middags maken we ons de teksten eigen met behulp van creatieve werkvormen. ‘s Avonds mediteren we. De overige tijd zijn we in stilte. 
Een sterke steun bij deze dagen zijn het dagritme van de zusters en het samen bidden in de kerk. En er is ruime gelegenheid om te genieten van de natuur en te wandelen langs de Maas.
Begeleiding : Jo Beckers en Macair Wegman ofm.cap 
Kosten : € 175 per midweek naast de kosten voor het verblijf in het klooster.


Pelgrimspsalmen: liederen voor onderweg

ma 24 - do 27 september 2018
Veel mensen trekken in de voetsporen van Franciscus en Clara door Umbrië. En voor menigeen is aankomen in Santiago de vervulling van een diep verlangen. Ook de Bijbel kent zijn geliefd pelgrimsoord. Een hele reeks psalmen is er zelfs speciaal voor gecomponeerd : ‘Jeruzalem, stad van Vrede. Ja, daarheen richten zich onze voeten!' Maar de werkelijkheid van toen én van nu laat zien hoe ver we van die droom verwijderd zijn ... Dat geeft deze psalmen een extra lading.
Onze aandacht gaat dit keer uit naar de tweede reeks van pelgrimsliederen: de psalmen 125-129. Ook wie de eerste reeks gemist heeft is welkom ! Voor wie kennis wil maken met het boek van de Psalmen zijn deze dagen zeer geschikt.

Aanmelden : vóór 26 augustus via info@stilleomgang.org 
Informatie : www.stilleomgang.org