Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Share on Facebook Share on Twitter Print
Megen Gebedsdiensten Gasten Dagelijks leven Rondleiding Geschiedenis Hostiebakkerij Roeping Contact Hostiebakkerij

DONERENGeachte donateur,

Fijn dat u bereid bent ons met een gift te ondersteunen.


Uw gift kunt u overmaken op:  


IBAN NL11TRIO 0390 3841 00    (BIC code TRIONL2U)

Zusters Clarissen, Clarastraat 2,  5366 AK MEGEN


Als wij uw donatie ontvangen hebben berichten wij u ter bevestiging.
Wij zijn aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.


Onze vriendelijke dank voor uw toezegging;

Zusters Clarissen, Megen