Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Share on Facebook Share on Twitter Print
Megen Gebedsdiensten Gasten Dagelijks leven Rondleiding Geschiedenis Hostiebakkerij Roeping Contact Hostiebakkerij

DAGELIJKS LEVEN  


Ordening van de tijd

De maatgang van de tijd wordt bepaald door de liturgische tijden en feesten van de kerkelijke jaarcyclus. Het getijdengebed ordent de dag.

Dit gemeenschapsgebed voedt de persoonlijke meditatie. Behalve door lezingen uit de H. Schrift en teksten van geestelijke schrijvers, zingen wij psalmen en andere bijbelse teksten. Zingen en lezen worden afgewisseld met stilte om wat je raakt, binnen te laten komen.

Onze dag is opgebouwd rond die gebedsdiensten en persoonlijk gebed:  

Wie met ons mee wil bidden, is van harte welkom in onze gebedsdiensten!

Schroom dus niet om aan te bellen.  


 6.00 uur:  opstaan. In stilte gaan wij de dag in

 6.30 uur:  lezingendienst of ‘metten’
                  Daarna is er tijd voor persoonlijk gebed, meditatie of lectio divina                  (biddende bijbellezing)

 7.45 uur:  morgenviering of ‘lauden’: een lofprijzing / dankzegging om de nieuwe                   dag te heiligen,

                  daarna ontbijt en werktijd.

12.00 uur: Op het middaguur is er de middagdienst als herademing tussen de                    inspanning van het werk,waarna middageten, afwas of even rust en                    opnieuw werktijd

15.30 uur: ‘recreatie’, dat wil zeggen ontmoeting en ontspanning

                   als gemeenschap tezamen

16.15 uur: stille tijd voor geestelijke lezing en persoonlijk gebed

17.45 uur: avondviering of ‘vespers’ als heiliging van de avond.

                   Op dinsdag- en vrijdagavond met eucharistieviering

                   Daarna avondmaaltijd.

20.30 uur: dagsluiting of ‘completen’ als toewijding van de nachtelijke stilte aan                    het Geheim van alle leven. (op donderdagavond om 19.30 uur)

                 

Werkzaamheden
Wij werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Samen zorgen wij voor de liturgie, voor ons eten, onze kleren, ons huis.

Wij werken in onze hostiebakkerij en ontvangen gasten, zoals u op andere pagina’s kunt lezen. Ook is er ruimte voor ieders aanleg en creativiteit. Bij het werk gaat het niet om productie, maar om aandachtig met de dingen bezig te zijn, zodat de onderstroom van gebed en toewijding niet stokt. Evenwicht tussen gebed en werk is van belang. Centraal staat daarbij de vraag: door wie of wat ben ik bezet of laat ik mij bezetten?                                                   

Tekst van het gezongen lied:    

t/m: zusters clarissen


Jouw naam is ons tot zegen.

Jouw naam is ons tot zegen

Clara: stralend licht en helder water,

vuur dat warm maakt, liefdesgloed.

Jij spiegelt in het ware licht, dat jij begroet,

omhelst en voor je houdt in Christus’ aangezicht.


Wij roepen jou, verward.

Want liefde vlucht voor ons, ons leven is

brak land. Waar welt de klare bron?

Waar woont Hij die dit bitterzoet bestaan begon?

Hoe donker doomt de weg. Wij reizen ondergronds.


Maar jij schijnt voor ons uit.

Een lichtster in de nacht, een bronwel in

woestijngebied, in kiltetijd een vuurplaats.

Trek ons mee, jij vrouw van wijs beleid,

neem jij met lichte tred en snelle stap de wacht.


En maak ons lichter, licht.

Een spiegel voor elkaar, een afglans van

Gods heerlijkheid. Wij zullen gaan de weg

ten einde toe totdat wij voor Hem staan

als sterk en vurig licht. Een hoge kandelaar.


Gezegend is jouw naam om Hem,

het oerbegin, die woont in ongenaak-

baar licht, maar naar ons ziet met ogen,

licht uit licht. En in ons klimt een lied,

een zon van vrolijkheid: Hij acht ons niet te min!