Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

PUBLICATIES


Alle boeken verkrijgbaar bij:

onder meer Franciscaanse Beweging, ’s-Hertogenbosch, clarissen Megen en Nijmegen.


Bronnen

Franciscus van Assisi. De geschriften.

Vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, H. Bisschops, B. Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen.

Gottmer, Haarlem, 2006,2.


Clara van Assisi. Geschriften en oudste bronnen. 

Vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, M. Bouritius, B. Corveleyn, A. Holleboom en

E. Van de Vrie.  

Valkhof Pers, Nijmegen 2015, 446 p. Het boek kost €29,50 (€25,- voor FB-leden)


Bronnen Studies

Edith van den Goorbergh

Recht uit het hart. De brieven van Clara van Assisi opnieuw gelezen.

Discovery Books, Leeuwarden 2017


Edith van den Goorbergh

Clara van Assisi. Mystiek in het alledaagse. Valkhofpers, Nijmegen 2010.

Engels: As Pilgrims and Strangers. Clare of Assisi’s Form of Life of the Poor Sisters:

A Spiritual Model of Transformation.  Media House Delhi 2012. 


Edith van den Goorbergh en Th. Zweerman,

Clara van Assisi: Licht vanuit de Verborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag. Assen, 1994.

Engels: Light Shining Through a Veil. On Saint Clare's Letters to Saint Agnes of Praque. Leuven, 2000.

Duits: Klara von Assisi, Licht aus der Stille. Zu ihren Briefen an Agnes von Prag. Kevelaer, 2001.


Edith van den Goorbergh en Theo Zweerman,

Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit. Assen, 1998, 2002, 2e gecorrigeerde druk.

Engels: Edith Van den Goorbergh and Theodore Zweerman,

Respectfully Yours: Signed and Sealed, Francis of Assisi. Aspects of His Authorship and Focuses of His Spirituality. The Franciscan Institute, St. Bonaventure, NY, 2001.


Franciscaanse Spiritualiteit

Beatrijs Corveleyn en Herman de Vos,

Je ziel zal leven. Vieringen rondom de psalmen van Franciscus.

Leeuwarden 2008


Dichter bij Clara. Haar leven poëtisch verbeeld.  Onder redactie van Jean Brüll en Peter Vermaat.

Deze actuele bundel toont een rijk geschakeerd beeld van Clara en haar omgeving.

Discovery Books, Leeuwarden


Overige publicaties

Bart van Helvoort, ‘Onze belevenissen gedurende de oorlog'.

(dagboek van de zuster Claris Bonaventura Mehring) Het boek verkrijgbaar bij de zusters Clarissen van Nijmegen, bij MCD en De Kruidenhof in Ammerzoden, bij Kaasjager in Zaltbommel,

bij The Read Shop in Hedel en bij leden van de Ammerzodense Stichting Langs de Mérsloot.


Chiara Bots osc, Meditaties voor alle seizoenen.

Kampen, 2011.   Verkrijgbaar bij de clarissen te Megen en in de boekhandel.


Info


Clara was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. Zij heeft in de dertiende eeuw grote invloed gehad op vele andere vrouwen die zochten naar een alternatieve vorm van religieus leven.

In haar brieven aan Agnes van Praag spreekt Clara meer nog dan in haar andere geschriften recht uit het hart over wat haar ten diepste heeft bezield en bewogen.

Wij maken kennis met een krachtige vrouw, invoelend en hartelijk. In de voetsporen van Franciscus heeft zij na zijn dood een cruciale bijdrage geleverd aan de doorwerking van zijn charisma en zijn levensnabije spiritualiteit. Daarop geënt ontwikkelde Clara een eigen visie en levenswijsheid, toevoegend aan die van Franciscus.

Clara van Assisi laat ons – uit slechts vier brieven – een handreiking na, die oriëntatie en bezinning biedt aan ieder die behoefte heeft aan diepere zingeving. Haar spiritualiteit doet onderscheiden wat werkelijk belangrijk is om voluit en in eigenheid te leven.  


Auteur: Edith van den Goorbergh

Discovery Books, Leeuwarden 2017    14,99

Bladzijden: 304    ISBN: 9789077728437