Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

ORDESCONTACTEN


Contacten als federaties

Al langere tijd zijn er contacten met de clarissen-federaties van omliggende landen. Maar een eerste historische ontmoeting op wereldniveau was het Congres te Assisi in 2008.

Daar kwamen, op uitnodiging van de Minister-generaal van de Minderbroeders Franciscanen, vertegenwoordigsters van clarissen wereldwijd voor een eerste maal bijeen.  

Aan de hand van thema’s werd er samen gekeken naar de toekomst.

Er werd gewerkt in vier verschillende taalgroepen en met plenaire gesprekken. Ook bezoeken aan de belangrijkste plaatsen in Assisi

stonden op het programma.

In het jubileumjaar 2012 (achtste eeuwfeest van de Orde) vond een tweede Congres plaats.Contacten in de vorming

Al vele jaren zijn er voor de vorming contacten met de Vlaamse

Clarissenen en weekenden voor alle franciscaanse broeders en zusters uit Nederland en Vlaanderen (en soms ook Duitsland). Vanuit deze contacten groeien persoonlijke contacten die soms kunnen leiden tot een bezoek aan elkaars communiteiten.

Deze contacten zijn er voor de initiële vorming (ingroeien) én voor de permanente vorming, zoals bv. de jaarlijks gehouden Pax et Bonum-dagen voor broeders en zusters die na 1980 zijn ingetreden.Treffen van de jongste generatie clarissen

Twee maal in het jaar komen jonge zusters uit Vlaanderen en Nederland bijeen.

Dat is steeds bij onze zusters in Stabroek voor één dag.

Om beurten wordt een thema voorbereid dat samen besproken wordt. De ontmoeting in ontspannen sfeer wordt dan zeker niet vergeten.Contacten met onze broeders   

Zowel in Nijmegen als in Megen wonen broeders en zusters.

Het is een gebruik geworden dat de communiteiten van de zusters en broeders elkaar jaarlijks bezoeken.  Het gaat om eenvoudige samenkomsten waarin samen wordt gebeden, gegeten en uitgewisseld.

Verder dragen de broeders zorg voor ons door het voorgaan in de eucharistie, door lessen en begeleiding. En de zusters dragen zorg voor de broeders door hun gebed, en ook door lessen en begeleiding.

FOTO’S VAN DE CONGRESSEN

FOTO’S ROND VORMINGSBIJEENKOMSTEN