Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

GESCHIEDENIS


Geschiedenis van onze Federatie

Op 15 december 1953 werd door de Congregatie van de Religieuzen in Rome goedkeuring verleend aan een verzoek van de toen bestaande autonome kloosters van de Clarissen-Urbanisten in Nederland en Indonesië om een samenwerkingsverband op te richten onder de naam: ‘Federatie van Sint-Clara van de kloosters der clarissen van Nederland en Indonesië’.

Deze goedkeuring werd bekrachtigd met voorlopige Statuten.


In 1969 trok het klooster te Pacet op Java (Indonesië) zich, vanwege politieke veranderingen, uit de Federatie terug. In datzelfde jaar veranderde de naam van de Federatie in ‘Unie van Sint-Clara’.


In 2003 werden de Statuten afgestemd op het vernieuwde Kerkelijk Recht. Bij deze wijziging kreeg ons samenwerkingsverband bij de goedkeuring op 6 juni van dat jaar de naam:

‘Federatie van de heilige Clara’.


Geschiedenis van onze kloosters

Op de pagina 1721-nu vindt u de uitgebreide geschiedenis van onze kloosters   


Geschiedenis van clarissen in nederland

De geschiedenis van de Clarissen in Nederland gaat echter nog veel verder terug dan de geschiedenis van onze bestaande kloosters. Reeds vanaf 1350 zijn er Clarissen in de Noordelijke Nederlanden. Zij beleefden roerige tijden waarover u verder kunt lezen op de pagina 1350-1721.