Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA


Samenwerkingsverband van de kloosters:

‘Sint-Josephsberg’ te Megen

en ‘De Bron’ te Nijmegen en Den Bosch,

als ook de ‘San Damiano-communiteit’ te Wijchen.


Presidente:

zr. Chiara Bots,

Clarastraat 2, 5366 AK Megen

T 0412-462314

E  federatie@clarissen.nl


1e raadzuster:

zr. Ria van Dinther,

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen,


2e raadzuster:

Zr. Angela Holleboom

Clarastraat 2, 5366 AK Megen

CONTACTEN VAN DE FEDERATIE


Naast  de regelmatige vergaderingen is er een tweejaarlijkse

ontmoetingsdag van de Federatie voor alle zusters.

Ook worden er soms studiedagen georganiseerd waar zusters van de verschillende communiteiten aan deelnemen.

Onderstaande foto’s geven een impressie.