Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA


Samenwerkingsverband van de kloosters:

‘Sint Josephsberg’ te Megen

en ‘De Bron’ te Nijmegen,

als ook de ‘San Damiano-communiteit’ te Wijchen.


Presidente:

zr. Ria van Dinther,

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen,

T 024 - 3782904,  

E  riavandinther@zrs-clarissen.nl   of

E  federatie@clarissen.nl


1e raadzuster:

zr. Chiara Bots,

Clarastraat 2, 5366 AK Megen


2e raadzuster:

zr. Hannah van Ginkel,

Waterstraat 141, 6541 TE Nijmegen

CONTACTEN VAN DE FEDERATIE


Naast  de regelmatige vergaderingen is er een tweejaarlijkse

ontmoetingsdag van de Federatie voor alle zusters.

Ook worden er soms studiedagen georganiseerd waar zusters van de verschillende communiteiten aan deelnemen.

Onderstaande foto’s geven een impressie.