Poort Megen Hostiebakkerij Nijmegen Spiritualiteit Federatie

 ©  Federatie van de H. Clara  -  overname foto’s alleen via

Email
Federatie Contact Ordescontacten Publicaties CD's / DVD's Geschiedenis Stamboom
Share via e-mail Print

FEDERATIE


Samenwerkingsverband

De Federatie van de heilige Clara is een samenwerkingsverband van de Clarissenkloosters

Sint-Josephsberg te Megen en De Bron te Nijmegen en Den Bosch.

Een kleine ouderencommuniteit in Huize La Verna te Wijchen is ermee verbonden.

Tevens dragen we mee in de zorg voor oudere religieuzen in Huize Witven te Someren.


Doel van de Federatie

De Federatie wil het contemplatieve leven in het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi bevorderen. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kloosters en de communiteiten die bij de Federatie aangesloten zijn.

De leiding is in handen van de Federatieraad, die bestaat uit de besturen van de aangesloten kloosters. Een gekozen presidente is voorzitster. Door regelmatig overleg, in respect voor de eigen sfeer en autonomie van elk klooster, wordt de samenwerking concreet.


Internationale contacten

Internationaal groeien contacten en samenwerking tussen de verschillende landelijke (con)federaties. Op de pagina Ordescontacten zijn via albums impressies daarvan te zien.


Verbonden met de medebroeders Franciscanen

Om de verbondenheid met de orde van de minderbroeders tot uitdrukking te brengen,

is door de minister provinciaal een broeder aangesteld. Deze broeder vervult ook de taak van religieuze assistent, zoals die door ‘de Congre­gatie voor de Instituten van het gewijde leven

en de gemeenschappen van het apostolische leven’ te Rome is bepaald.

Huize La Verna Wijchen
Clarissen De Bron Nijmegen Clarissen St. Josephsberg Megen