© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWS
Bezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWS
H. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

   “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWS


Advent en Kerstvieringen


Franciscusmediatie


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWS


Overweging 2e Adventszondag


Advent/kerst-meditaties week 2


Nieuwe blogpost Clare taal


Aanbod bezinning 2017


Interviews:zr. Maria en zr. Rebecca


Gebedsdiensten

   Advent en kerstdagen

MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE