© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWSBezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWSH. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

   “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWSAanbod bezinning 2017

    cursus:Het verlangen van de ziel

    Mystieke auteurs (moderne tijd)


Franciscusmediatie


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWSOverweging 26 maart

4e zondag veertigdagentijd A


Paaswake meevieren met voortraject (jongeren 18-35)


Aanbod bezinning 2017Gebedsdiensten  Hostiebakkerij

MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE