© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWS


Studiedagen rond de bronnen - Megen


Bezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWS
H. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

   “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWS


Franciscusvieringen


    Franciscusmediatie


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWS


Overweging  25 september

26e zondag CJij bent iemand

Weekend 18-20 november


Hostiebakkerij    Jubileum    Foto’s


Gebedsdiensten

MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE