© Federatie van de heilige Clara.           Foto’s  alleen overnemen na  toestemming: Webmaster

ZUSTERS CLARISSEN  FEDERATIE VAN DE HEILIGE CLARA

NIEUWS


Studiedagen rond de bronnen - Megen


Bezoek br.Michael Perry generale minister


Archeologische vondst

in Alkmaar: resten van het clarissenklooster


nieuwe vertaling

van de Geschriften

van Clara van Assisi


NIEUWS
H. Franciscus

Zonnelied  videoZegen van Clara:

   “De Heer zij altijd met    jullie en mogen jullie nu    altijd met Hem zijn.”


NIEUWS


Hoogfeest Maria ten hemel opgenomen

en kruidenwijding


Lichtvoetig weekend

16-18 september  (25-45 jr.)


Bezinning   Aanbod 2016


Gebedsdiensten


Evangelielezen

NIEUWS


Overweging  14 augustus

20e zondag C


Clara- en Maria-feest


Voor de keuze (stil)staan

Weekend 2-4 september


Hostiebakkerij    Jubileum    Foto’s


Gebedsdiensten

MEGEN SPIRITUALITEIT NIJMEGEN FEDERATIE